Räserbyrån - Prassel

Förskolan, 1-2,5 år

Prassel kan liknas vid ett laborerande och undersökande av rörelser och ljud. Barnens delaktighet är det som ger föreställningen dess innehåll. Vi som dansare och koreografer vägleder, skapar förutsättningar och ger form åt upplevelsen. Vi gör en föreställning för små barn, 6 månader – 2 1/2 år, där deras upptäckter är centrala. I den arbetar vi med påsar - deras ljud, deras form, vad de kan rymma, deras struktur, hur de kan flyttas och röra sig. En föreställning där allt får röras. Påsar och ljus är det vi arbetar med som scenografi för att skapa rum. Påsar förflyttas med vinddrag eller genom att lyftas. Barnen är välkomna att röra, riva, dra, smaka, prassla. Allt som är möjligt ska prövas.

Haninge Kulturhus

20/3 kl 09:30 

Boka:

Fredrik Ljungestig, 08-606 85 20

Foto: Elizaveta Penkova