Tillgänglighet på scenen?

Har ni frågor om tillgängligheten på en scen? Eller undrar ni över något annat i samband med ert besök?

Kontakta: Anna Berglund, 0760-506011, anna@dansistan.se