Tillbaka till alla program

Foto: Håkan Larsson

Cristina Caprioli - TRÄD

4 - 5 år och Grund- och Gymnasiesärksolan

TRÄD är en uppdiktad digital skog att beträda och bli ett med träden. Skogen rör sig och är befolkad av skuggor – främmande, skrämmande, hänförande lockar de in dig. Du rör dig bland träden medan ett antal obestämda figurer länkar sig till din skugga, lånar dig några steg och sätter an takten. Du följer din lust, visar dem din dans och skuggar dem alltmedan de skuggar dig. Utan att märka det dras ni alla iväg, stapplar och kryper, trippar på tå, rullar på golvet, samlar er i en hög, sprider ut er, kastar loss armar och ben, hoppar och springer. Sedan ligger ni ner, vilar en stund. Med tillförsikt, en rörelse efter nästa, dansar ni fram en koreografi, inuti och runt om er själva och varandra.

TRÄD är en tätt befolkad glänta som bjuder in till ett uppmärksamt deltagande. En ömsesidig händelse tillkommen av besökare, dansare, musik, skuggor och skog som pejlar av varandra. En koreografi som består av inkännande och medkännande. En plats som mobiliserar våra sinnen där dansen blir ett sätt att dela/delta.

HALLEN i Farsta / CCAP

50 föreställningar under våren-19, för barn 5 - 6 år 

Boka: marie.ehrenbage@stockholm.se

 

Skriv ut sidan